Architectuur Documentatie

Uit intranet.amjk.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een belangrijk onderdeel van de enterprise en ICT architectuur is de communicatie met veel diverse doelgroepen. Voor management is informatie voor de besluitvorming van belang. Voor ontwikkelaars zijn details omtrent functionele en technische eisen, samenhang en interfaces van belang. Voor gebruikers is inzicht in mogelijkheden en functionaliteit van belang.

Dit vraagt om verschillende views op de architectuur met diverse vormen van presentaties.

 • Management views
  • Afbeeldingen met relaties tussen bedrijfsdoelstellingen en architectuur
  • Roadmaps
  • Overzichten van toepassingen
 • Technische views
  • Semantische wiki voor beschrijvingen van de architectuur en bouwblokken
  • ArchiMate schema's om relaties en samenhang inzichtelijk te maken
  • Roadmaps die inzicht geven in te ontwikkelen systemen en vernieuwingen
 • Views voor gebruikers:
  • Overzicht van toepassingen en functies
  • Bedrijfsfuncties en ICT

Deze views zijn onder te verdelen in formele views (bijvoorbeeld op basis van Archimate modellen) en informele views die als communicatiemiddel gebruikt worden (met niet architecten).

De formele vastlegging van het architectuur model in deze wiki is gebaseerd op het onderstaande model en daarna gedefinieerde semantische notaties.

<<Hier model invoegen>>

 • Categorie wordt gebruikt om een concept aan te geven. De volgende categorien zijn gedefinieerd:
  • Business Capability
  • Business Function
  • Business Proces
  • Application service
  • Application function
  • Application component
  • Data object
  • Node
  • Device
  • Network
  • System software
 • Properties worden gebruikt om relaties aan te geven
  • Association
  • Accesses
  • Used By
  • Uses (Deze relatie is niet in Archimate gedefinieerd, het is omgekeerde van Used By)
  • Realization
  • Aggregation

Voor het vastleggen van informatie omtrent informatiebeveiliging worden de volgende Porperties gebruikt: